O nas

Firma szkoleniowa STS Security Tactical Services została założona przez ludzi którzy od kilkunastu lat zajmują się ochroną osób i mienia oraz chcą podzielić się swoim dotychczasowym teoretycznym i praktycznym doświadczeniem.

Od wielu lat jesteśmy liderami w zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju imprez w tym imprez masowych, współpracujemy z dużymi korporacjami jak i mniejszymi firmami. Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata naszej pracy i edukacji.

Jesteśmy zespołem który posiada kompetencje, wiedzę i umiejętność jej praktycznego przekazywania.

Dajemy możliwość edukacji zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z ochroną osób i mienia jak również dla doświadczonych pracowników proponując kursy podstawowe i uzupełniające.

Szkolenia realizujemy na najwyższym poziomie, koncetrujemy się na ludziach, łączymy różne metody szkoleniowe, zapewniamy materiały dydaktyczne. Oferujemy szereg ciekawych zajęć w terenie, przyjazną i bezstresową atmosferę, otwartość i zrozumienie.

Kładziemy nacisk na efektywność prowadzonych szkoleń, tak aby przekazana wiedza pozwalała w praktyce jak najlepiej realizować zadania z zakresu opracowanego materiału.

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenia z zakresu obsługi imprez masowych, jak również szkolenia przygotowujące do zawodu pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Dajemy wiedzę, doświadczenie, niezbędne uprawnienia i możliwość zatrudnienia. Proponujemy w krótkim czasie zdobycie nowego ciekawego zawodu zarówno dla kobiet i męźczyzn, bez względu na wiek. W zależności od szkolenia i pozyskanych kwalifikacji będziecie mieli możliwość zaistnienia na rynku pracy.

Uczęszczając na kursy i szkolenia STS Security Tactical Services zyskujesz nowy zawód.

Nasza firma współpracując z różnymi firmami z branży ochrony ma możliwość zaoferowania dodatkowej pracy w ciekawym towarzystwie w systemie weekendowym i nie tylko. Branża ochrony osób i mienia ciągle potrzebuje ludzi z uprawnieniami i doświadczeniem.

Korzystając z naszej wiedzy i praktycznych rozwiązań będziesz również korzystać z bogatej bazy pracodawców, którzy czekają na ludzi takich jak Ty.

Ofertę wszelkich szkoleń kierujemy do ludzi chcących pozyskać nowy zawód jak również do osób już zajmujących się branżą ochrony osób i mienia chcących przedłużyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje.

Na szkolenia zapraszamy również instruktorów, trenerów, menadżerów, dyrektorów, administratorów, konsultantów, właścicieli firm z branży rozrywkowej oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani praktyczną i profesjonalną obsługą i ochroną imprez.

Po ukończeniu kursu lub szkolenia otrzymujesz od nas bezterminowe zaświadczenie.

Szkolenia

Prowadzimy następujące szkolenia:

 • szkolenia na imprezy masowe dla członków służby porządkowej i informacyjnej – 24 godziny
 • szkolenie kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych - 50 godzin
 • kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - 245 godzin
 • kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (raz na 5 lat) – 40 godzin
 • kurs pierwszej pomocy
 • szkolenie na pozwolenie na broń (dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony)

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony jest kursem obowiązkowym. Ustawowy obowiązek odbycia takiego kursu wynika z ustawy o ochronie osób i mienia z Art. 38
Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
Czas trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony to 40 godzin.
Kursy mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy, mogą być prowadzone na wyjeździe np. w siedzibie firmy Zleceniodawcy.

Zakres programowy kursu obejmuje :

 • Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony - minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej - minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
 • Wyszkolenie strzeleckie - minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
 • Samoobrona i techniki interwencyjne - minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

UWAGA: kursu nie można odbyć w systemie e-lerningowym czy eksternistycznie, takich kursów nie prowadzimy przez internet.

Art. 38b.2 Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art.3 pkt 1.

Wszystkie szkolenia odbywają się w Skierniewicach
Realizujemy również szkolenia na zlecenie dojeżdżając na terenie kraju.
Minimalna wielkość grupy do szkolenia to 15 osób.

Cena kursu doskonalącego umiejętności pracowników ochrony: 500 zł

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Czas trwania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony to 245 godzin (od 2,5 – 3 miesięcy). Zajęcia odbywają się w weekendy.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Skierniewicach.
Uczęszczając na zajęcia w STS Security Tactical Services nabywacie Państwo wiedzę umiejętności do wykonywania zawodu Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
Zajęcia składają się z kilku bloków tematycznych i obejmują przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik i taktyk interwencyjnych jak również znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu pracownika ochrony.

Zakres programowy kursu obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia z psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych materiałów wartościowych i niebezpiecznych,
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną,
 • wyszkolenie strzeleckie w tym strzelanie z wybranych modeli broni,
 • samoobrona, techniki i taktyki interwencyjne, użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie uprawniające do wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Cena kursu: 1390 zł, istnieje możliwość płatności ratalnej.

SZKOLENIE NA IMPREZY MASOWE dla członków SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ i INFORMACYJNEJ

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych.
Szkolenia dedykujemy osobom zamierzającym podjąć pracę na imprezach masowych, osobom pracującym na imprezach masowych chcącym podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć zakres wiedzy, jak również organizatorom imprez masowych.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Skierniewicach. Zajęcia możemy prowadzić również na wyjeździe np.: w siedzibie Zleceniodawcy pod warunkiem zebrania odpowiedniej grupy osób do przeszkolenia.

Czas trwania szkolenia z bezpieczeństwa imprez masowych to 24 godziny.

Na zajęciach omawiamy aktualny stan prawny dotyczący wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w tym:

 • przepisy ogólne,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • bezpieczeństwo meczu piłki nożnej,
 • organizacja i zasady działania służb porządkowych i informacyjnych,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej,
 • zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją imprez masowych,
 • przepisy karne,
 • techniki interwencyjne,
 • wybrane elementy psychologii,
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie, które ważne jest bezterminowo i uprawnia do pracy na wszystkich rodzajach imprez masowych, zarówno artystyczno – rozrywkowych, imprezach masowych sportowych oraz wszystkich imprezach masowych podwyższonego ryzyka.

Cena szkolenia: 200 zł

SZKOLENIE KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych dla Kierowników do Spraw Bezpieczeństwa imprezy masowej.
Kierownik ds. Bezpieczeństwa imprezy masowej jest osobą funkcyjną reprezentującą Organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa, któremu podlegają służby porządkowe i informacyjne.
Szkolenia dedykujemy osobom zamierzającym podjąć pracę na imprezach masowych, osobom pracującym na imprezach masowych chcącym podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć zakres wiedzy, jak również organizatorom imprez masowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Skierniewicach. Zajęcia możemy prowadzić również na wyjeździe np.: w siedzibie Zleceniodawcy pod warunkiem zebrania odpowiedniej grupy osób do przeszkolenia.
Czas trwania szkolenia z bezpieczeństwa imprez masowych to 50 godzin.

Zagadnienia programowe dla Kierowników do Spraw Bezpieczeństwa są podobne jak dla uczestników szkolenia służb porządkowych i informacyjnych poszerzone o takie tematy jak:

 • wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,
 • zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby imprezy masowej,
 • techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
 • wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie, które ważne jest bezterminowo.

Cena szkolenia: 500 zł

KURS NA POZWOLENIE NA BROŃ DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

Do końca 2014 roku obowiązywały licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia jak również licencje pracownika ochrony zabezpieczenia technicznego I i II stopnia.
Po 2014 roku nastąpiła deregulacja i uwolniono zawód pracownika ochrony.
Ustawodawca w rozporządzeniach określa warunki, czas trwania, program dla kwalifikowanych pracowników ochrony.
Aby uzyskać dopuszczenie do posiadania broni na okaziciela kwalifikowany pracownik ochrony musi przystąpić do egzaminu państwowego.
Organizujemy szkolenia przygotowujące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do takich egzaminów.
Program składa się z kilku bloków tematycznych.

Najważniejsze zagadnienia dotyczą:

 • aktualnego stanu prawnego - Ustawa broni i amunicji,
 • odpowiedzialność karna pracowników ochrony,
 • regulaminu strzelnic,
 • wyszkolenia strzeleckiego,
 • budowa i działanie poszczególnych modeli broni,
 • strzelanie z wybranych modeli broni.

Zajęcia odbywają się w Skierniewicach, możemy również takie zajęcia organizować "na wyjeździe” w zależności od wielkości grupy uczestników.

Ochrona imprez

Wieloletnie doświadczenie, jakie zdobyliśmy w branży ochrony pozwoliło nam stworzyć skuteczne procedury działania oraz wdrożyć je w praktyce tak, aby wyeliminować wszelkiego rodzaju zagrożenia.
Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo każdemu Klientowi w każdej dziedzinie działalności gospodarczej na terenie całego kraju.
Proponujemy usługi z zakresu ochrony osób, mienia, oraz ochrony imprez masowych.
Specjalizacją firmy jest ochrona imprez w tym ochrona imprez masowych.

Ochrona imprez masowych

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, osób i firm zajmujących się branżą rozrywkową.
Zapraszamy do współpracy organizatorów imprez, imprez masowych, klubów muzycznych, dyskotek, eventów, wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, targów, koncertów, konferencji.

Wiemy jak trudnym przedsięwzięciem jest zorganizowanie imprezy. Organizator staje przed ogromnym wyzwaniem oraz odpowiedzialnością. Realizując taki projekt możecie Państwo liczyć na naszą Pomoc w zakresie prawidłowego zabezpieczenia swojej imprezy.

Proponujemy kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu stosownej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami w postaci wniosków, planów ochrony, instrukcji ochrony, regulaminów terenu, regulaminów imprezy, ochronę imprezy masowej.

Nasze działania muszą być integralne z Państwa założeniami, a prawidłowo przygotowany plan ochrony musi uwzględniać i przewidywać wszelkie założenia i działania zgodne z prawem oraz takie dzięki którym uczestnicy imprezy będą się czuli bezpiecznie i swobodnie.

Pamiętajmy o tym, że ciekawie zrealizowane przedsięwzięcie na długo pozostaje w pamięci uczestników.

Ochrona dyskotek i klubów muzycznych

Odpowiedni dobór pracowników, procedury działania, szkolenia zgodnych z Ustawą o Ochronie Imprez Masowych oraz działania zgodne z planem ochrony oraz obowiązującym prawem jak i z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia przyczyniły się do wypracowania skutecznych metod i wysokiej jakości świadczonych usług.

W chronionych przez nas lokalach do jakichkolwiek incydentów dochodzi niezwykle rzadko. Pracownik Ochrony pełni również rolę selekcjonera i jego zadaniem jest uważne zapamiętanie jak i prześwietlenie ludzi, którzy wchodzą do środka. Liczy się dla nas umiejętność rozmowy, odpowiednie podejście do każdego Klienta, znajomość psychologii. Dobrze wyszkolonemu w naszej firmie selekcjonerowi wystarczy by ocenić czy dany gość szuka spokojnej zabawy, czy może jest negatywnie do niej nastawiony. Sposób ten praktykujemy i polecamy. Sprawdził się on w chronionych przez nas lokalach. Bawiący się goście zyskują na poczuciu bezpieczeństwa i dobrej zabawie.

Nasi pracownicy ochrony są odpowiednio przeszkoleni do wykonywania zadań związanych z ochroną imprez w klubach muzycznych i dyskotekach, posiadają odpowiednie warunki psychofizyczne, duże doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje wymagane prawem.

Korzystając z naszych usług Zleceniodawca otrzymuje wsparcie prawne w zakresie prowadzonych imprez i wydarzeń, a nasze działania prowadzone są tak, aby Klient nie był narażony na odpowiedzialność.
Pamiętajmy, że to Klient wybiera do jakiego klubu chce przyjść. Goście pamiętający polskie realia, (często do nich przyzwyczajeni) oczekują od ochrony jednego - bezpieczeństwa, a my wiemy jak je zapewnić pracując dla Państwa.

Ochrona mienia, ochrona obiektów, firm

Usługi z zakresu ochrony mienia oferujemy na różnych płaszczyznach.
Wieloletnie doświadczenie w realizacji usług ochrony osób i mienia sprawiło, że doskonale znamy oczekiwania i wymagania Klientów.
Podejmując się realizacji działań ochronnych zwracamy szczególną uwagę nad poznaniem potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
Przed rozpoczęciem fizycznych działań bezpośredniej ochrony omawiamy sposoby pełnienia służby, proponujemy stosowne umundurowanie, które może być praktyczne a zarazem estetyczne dopasowane do wymogów obiektu i Klienta.

Przy zatrudnianiu personelu ochrony wymagamy stosownych kwalifikacji, sugerujemy się doświadczeniem, wysoką kulturą osobistą.
Organizujemy szkolenia z zakresu pracy na poszczególnych obiektach wdrażając oczekiwania Klienta oraz specyfikację zlecenia.

Usługi ochrony świadczymy w zakresie stałej i doraźnej ochrony fizycznej.
Podejmujemy się ochrony doraźnej, szybko i skutecznie realizując nasze zadania, tam gdzie ochrona musi być realizowana natychmiast w określonym czasie.
Bez względu na formę usługi wdrażamy procedury kontroli obiektów i zleceń, kontroli ruchu osobowego i materiałowego, zabezpieczeń mienia, budynków, przeciwdziałanie napadom i kradzieżom.